Em vẫn còn tin anh (Đài Phương Trang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em vẫn còn tin anh
Tác giả: Đài Phương Trang
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: