EM ƠI HÀ NỘI PHỐ – Phú Quang


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: EM ƠI HÀ NỘI PHỐ Sáng tác: Phú Quang Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm dạo (Bằng Kiều): [Dbm] | [Dbm] | [Dbm] [Dbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [A] | [A] | [A] | [Gbm] [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Ab] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: