Em hiểu vì đâu chim gọi nhau (nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hiểu vì đâu chim gọi nhau
Tác giả: nhạc Trần Duy Đức, thơ Du Tử Lê
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: