Đừng xa em (Ne laisses pas ma vie sans toi) (Nhạc Pháp) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đừng xa em (Ne laisses pas ma vie sans toi)
Tác giả: Nhạc Pháp
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: