Dreamer – Trungg I.U (chọn điệu) – Hợp âm Bm – Trungg I.U, Double Noize,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dreamer.
Tác giả: Trungg I.U
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Trungg I.U, Double Noize,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dreamer – Ozzy Osbourne (chọn điệu) – Hợp âm C – Ozzy Osbourne,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dreamer.
Tác giả: Ozzy Osbourne
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Ozzy Osbourne,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: