Đồng Tháp quê mình (Cao Minh Thu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đồng Tháp quê mình
Tác giả: Cao Minh Thu
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: