Doctor Doctor – UFO (chọn điệu) – Hợp âm Dm – UFO,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Doctor Doctor.
Tác giả: UFO
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: UFO,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: