[ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CHÚNG TA OST] Bạn Thân Mến (Vietnam Lyric Cover) – Nhạc Ngoại Lời Việt (Điệu Valse) – Hợp âm G – Gia Khánh, ft. Minh Ngọc ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CHÚNG TA OST] Bạn Thân Mến (Vietnam Lyric Cover).
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Gia Khánh, ft. Minh Ngọc ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: