Điều Em Muốn Nói – T.Thành – Hợp âm C – T.Thành,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điều Em Muốn Nói.
Tác giả: T.Thành
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: T.Thành,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điều Em Muốn Nói – Đạt Huy (Điệu Ballad) – Hợp âm E – Lê Uyên Nhi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điều Em Muốn Nói.
Tác giả: Đạt Huy
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Lê Uyên Nhi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điều Em Muốn Nói – Nguyễn Ngọc Hưng (Điệu Blues) – Hợp âm D – Phan Ngân, Nicky ST.319,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điều Em Muốn Nói.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Phan Ngân, Nicky ST.319,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điều Em Muốn Nói – Mờ Naive (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Mờ Naive,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điều Em Muốn Nói.
Tác giả: Mờ Naive
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Mờ Naive,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: