Đi Tìm Tình Yêu – Khắc Việt – Khắc Việt (Điệu Blues) – Hợp âm Am – Khắc Việt,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đi Tìm Tình Yêu – Khắc Việt.
Tác giả: Khắc Việt
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Khắc Việt,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: