Đi giữa quê hương (Châu Kỳ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đi giữa quê hương
Tác giả: Châu Kỳ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: