Đêm thương nhớ (Mai Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm thương nhớ
Tác giả: Mai Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm Thương Nhớ – Mai Nguyễn (chọn điệu) – Hợp âm Am – Gia Huy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm Thương Nhớ.
Tác giả: Mai Nguyễn
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Gia Huy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: