Dancing On My Own – Robyn (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Calum Scott,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dancing On My Own.
Tác giả: Robyn
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Calum Scott,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: