ĐÃ TỪNG VÔ GIÁ – Mr. Siro


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: ĐÃ TỪNG VÔ GIÁ Sáng tác: Mr. Siro Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm ĐÃ TỪNG VÔ GIÁ   Hợp âm dạo (Capo I.): [G] | [D] | [Em] | [D] [Gmaj7] | [A] | [Em] | [Asus4] | [Esus4] -[A] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: