Cô giáo về bản (Trương Hùng Cường) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cô giáo về bản
Tác giả: Trương Hùng Cường
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: