Chuyện tình Mộng Thường (Trần Thiện Thanh – năm: 1972) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuyện tình Mộng Thường
Tác giả: Trần Thiện Thanh – năm: 1972
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuyện Tình Mộng Thường – Trần Thiện Thanh (Điệu Fox) – Hợp âm Am – Băng Tâm, Đan Nguyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chuyện Tình Mộng Thường.
Tác giả: Trần Thiện Thanh
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: