Chuyện Ở Khu Hòa Lạc – Vương Gia Chính (Điệu Slow) – Hợp âm Em – Vương Gia Chính ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chuyện Ở Khu Hòa Lạc.
Tác giả: Vương Gia Chính
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Vương Gia Chính ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: