Chuyện đời được và mất (Đồng Giao) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuyện đời được và mất
Tác giả: Đồng Giao
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: