Chút tình quê (Nguyễn Nhất Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chút tình quê
Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: