Chút Nắng Và Gió – Tuấn Nghĩa (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Zina Bya,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chút Nắng Và Gió.
Tác giả: Tuấn Nghĩa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Zina Bya,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: