Cho tình tôi nguyên vẹn (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cho tình tôi nguyên vẹn
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho tình tôi nguyên vẹn – Lm. Nguyễn Duy (chọn điệu) – Hợp âm G – Xuân Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cho tình tôi nguyên vẹn.
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Xuân Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: