Cánh Tuyết – Trần Thụy Minh (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Quỳnh Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cánh Tuyết.
Tác giả: Trần Thụy Minh
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Quỳnh Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: