Cánh diều kỷ niệm (Hoàng Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cánh diều kỷ niệm
Tác giả: Hoàng Phương
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cánh Diều Kỷ Niệm – Hoàng Phương (Điệu Rock) – Hợp âm Am – Long Nhật,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cánh Diều Kỷ Niệm.
Tác giả: Hoàng Phương
Điệu nhạc: Điệu Rock
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Long Nhật,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: