Cảm Ơn – Trường Vũ – Ngân Khánh (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Trường Vũ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cảm Ơn – Trường Vũ.
Tác giả: Ngân Khánh
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trường Vũ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: