Cái trâm em cài (Hoàng Thi Thơ – năm: 1971) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cái trâm em cài
Tác giả: Hoàng Thi Thơ – năm: 1971
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cái trâm em cài – Hoàng Thi Thơ (chọn điệu) – Hợp âm Am – Thúy Hương, Cardin Nguyễn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cái trâm em cài.
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Thúy Hương, Cardin Nguyễn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: