Bước Chầm Chậm – Hứa Ngụy Châu (Điệu Slow) – Hợp âm C – Hứa Ngụy Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bước Chầm Chậm.
Tác giả: Hứa Ngụy Châu
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Hứa Ngụy Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: