Bóng mát cuộc tình (Tất cả đều là tự nguyện 一切也願意) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Ngọc Huệ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bóng mát cuộc tình (Tất cả đều là tự nguyện 一切也願意)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Ngọc Huệ
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: