Bóng hình năm xưa (Trúc Giang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bóng hình năm xưa
Tác giả: Trúc Giang
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: