Beautiful Girls – Sean Kingston – Sean Kingston (Điệu Ballad) – Hợp âm A – Sean Kingston,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Beautiful Girls – Sean Kingston.
Tác giả: Sean Kingston
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Sean Kingston,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: