Bắt đầu từ một kết thúc (Wanbi Tuấn Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bắt đầu từ một kết thúc
Tác giả: Wanbi Tuấn Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: