Bâng khuâng điều gì (nhạc Vũ Hoàng, thơ Lệ Bình) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bâng khuâng điều gì
Tác giả: nhạc Vũ Hoàng, thơ Lệ Bình
Thể loại: Nhạc Học trò – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: