Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh) (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh)
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Không Tên Số 14 (Đà Lạt Xanh) – Vũ Thành An (Điệu Slow) – Hợp âm Em – Kim Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Không Tên Số 14 (Đà Lạt Xanh).
Tác giả: Vũ Thành An
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Kim Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: