Bài không tên số 13 (Tình xưa gái Huế) (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài không tên số 13 (Tình xưa gái Huế)
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Không Tên Số 13 (Tình Xưa Gái Huế) – Vũ Thành An (chọn điệu) – Hợp âm C – Tuấn Ngọc,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Không Tên Số 13 (Tình Xưa Gái Huế).
Tác giả: Vũ Thành An
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Tuấn Ngọc,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: