Bài không tên số 11 (Cho dòng sông khô) (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài không tên số 11 (Cho dòng sông khô)
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Không Tên Số 11 – Cho Dòng Sông Khô – Vũ Thành An (Điệu Blues) – Hợp âm Dm – Diệu Hương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Không Tên Số 11 – Cho Dòng Sông Khô.
Tác giả: Vũ Thành An
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Diệu Hương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: