Back At One – Brian McKnight (chọn điệu) – Hợp âm Badd9 – Brian McKnight,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Back At One.
Tác giả: Brian McKnight
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Badd9
Ca sỹ trình bày: Brian McKnight,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: