Anh Muốn Nói – Trịnh Thăng Bình – Trịnh Thăng Bình (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Trịnh Thăng Bình,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Muốn Nói – Trịnh Thăng Bình.
Tác giả: Trịnh Thăng Bình
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Trịnh Thăng Bình,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: