Ai mang em trở lại (Phan Mạnh Quỳnh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai mang em trở lại
Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai Mang Em Trở Lại – Phan Mạnh Quỳnh (chọn điệu) – Hợp âm Am – Dương Khang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Mang Em Trở Lại.
Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Dương Khang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: