Ai đi ngoài sương gió (Nguyễn Hữu Thiết) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai đi ngoài sương gió
Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai Đi Ngoài Sương Gió – Nguyễn Hữu Thiết (Điệu Tango) – Hợp âm Em – Hồng Hạnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Đi Ngoài Sương Gió.
Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết
Điệu nhạc: Điệu Tango
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hồng Hạnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: