Ai buồn hơn ai (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai buồn hơn ai
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai Buồn Hơn Ai – Hoàng Thi Thơ (chọn điệu) – Hợp âm C – Tâm Đoan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Buồn Hơn Ai.
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Tâm Đoan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: