Cho Nhau Con Đường Mới – Huy Minion (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Huy Minion,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cho Nhau Con Đường Mới.
Tác giả: Huy Minion
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Huy Minion,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: