Nhật Ký Hà Nội – Chiến Lê (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Hạnh Chibi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhật Ký Hà Nội.
Tác giả: Chiến Lê
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Hạnh Chibi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

BỞI VÌ EM HẾT YÊU ANH – Ns Chi Dân


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: BỞI VÌ EM HẾT YÊU ANH Sáng tác: Ns Chi Dân Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời)   Intro: [G] | [G] | [F#m] | [F#m] | [A] | [Em7] | [A] [D] | [D] | [G] | [D] | [E] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: