Khúc dương cầm cho em (Chí Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khúc dương cầm cho em
Tác giả: Chí Minh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: