Cánh Thiệp Đầu Xuân – Minh Kỳ , Lê Dinh (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Như Quỳnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cánh Thiệp Đầu Xuân.
Tác giả: Minh Kỳ , Lê Dinh
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Như Quỳnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: