Candle In The Wind – Elton John (Điệu Ballad) – Hợp âm E – Elton John,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Candle In The Wind.
Tác giả: Elton John
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Elton John,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: