CẦN MỘT LỜI QUAN TÂM – Cao Tùng Anh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: CẦN MỘT LỜI QUAN TÂM Sáng tác: Cao Tùng Anh Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời)   Intro: [C] | [G] | [Am] | [G] | [F] | [Em] | [Dm7] | [G] | [C] [G] | [Am7] | [Em] | …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: