Cảm Ơn – Táo – Hợp âm G – Táo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cảm Ơn.
Tác giả: Táo
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Táo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mashup Nụ Cười Con Mãi Là , Thứ 3 học trò , Cảm ơn , Hồi ức ngày hôm qua – Nhiều Tác Giả (chọn điệu) – Hợp âm C – Nhiều Ca Sĩ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mashup Nụ Cười Con Mãi Là , Thứ 3 học trò , Cảm ơn , Hồi ức ngày hôm qua.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nhiều Ca Sĩ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cám Ơn – Ngân Khánh (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Duy Khánh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cám Ơn.
Tác giả: Ngân Khánh
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Duy Khánh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cám Ơn – Wanbi Tuấn Anh (Điệu Blues) – Hợp âm C – Wanbi Tuấn Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cám Ơn.
Tác giả: Wanbi Tuấn Anh
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Wanbi Tuấn Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: