Anh chàng đẹp trai (Vũ Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh chàng đẹp trai
Tác giả: Vũ Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kẻ bạc tình (Vũ Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kẻ bạc tình
Tác giả: Vũ Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: