Có những người anh (Võ Đức Hảo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có những người anh
Tác giả: Võ Đức Hảo
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: