Tình bậu muốn thôi (Viễn Chinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình bậu muốn thôi
Tác giả: Viễn Chinh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhật thực (Viễn Chinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhật thực
Tác giả: Viễn Chinh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: