Đường lên Tây Bắc (Văn An – năm: 1950) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường lên Tây Bắc
Tác giả: Văn An – năm: 1950
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: